Крипто-калинки

Технически детайли

Home  >>  Технически детайли

Ladybug или Калинка е първата по рода си шифрована дигитална буболечка.
Буболечките се раждат чрез процес наречен метаморфоза от своите какавиди.
Има по една какавида на всеки 60 секунди и носи със себе си 5 новоизлюпени калинки.
На всеки 300 какавиди се преизчислява сложността.
TCP Port: 12333
RPCPort: 22333
Съкращение: BUGS

Прието е следното редуциране на калинки:
1-ва фаза: 1 400 000 какавиди по 5 калинки на всяка минута = 7 000 000 крипто калинки за около 972 дни (2 години и 8 месеца)
2-ра фаза: 1 400 000 какавиди по 4 калинки на всяка минута = 5 600 000 крипто калинки за около 972 дни (2 години и 8 месеца)
3-та фаза: 1 400 000 какавиди по 3 калинки на всяка минута = 4 200 000 крипто калинки за около 972 дни (2 години и 8 месеца)
4-та фаза: 1 400 000 какавиди по 2 калинки на всяка минута = 2 800 000 крипто калинки за около 972 дни (2 години и 8 месеца)
5-та фаза: 1 400 000 какавиди по 1 калинки на всяка минута = 1 400 000 крипто калинки за около 972 дни (2 години и 8 месеца)

coin file:

rpcuser=youruser
rpcpassword=somestrongpassword
addnode=142.0.37.234
addnode=199.180.115.115
addnode=199.180.115.116
addnode=199.180.115.117
addnode=176.12.37.247